online přenos přednášek

NEWSLETTER AV ČR
Máte-li zájem o zasílání e-mailů se zajímavostmi ze světa vědy a techniky, napište nám Vaši e-mailovou adresu:

nakladatelství ACADEMIA

 

ov-small.png

 

Spolupracující organizace

Týden vědy a techniky AV ČR 2013 podpořila řada institucí a organizací.
Jejich spolupráce si velmi vážíme,
a proto nám dovolte, abychom vám je představili. 

 

British Council

 

Národní technické muzeum

 

Galerie Vaňkovka Brno

 

1_British_Council.jpg

NTM.jpg

1_Galerie_Vankovka.jpg

 

 

 

Kriminalistický ústav Praha

 

 

 

A-Royal Service

 

 

1. lékařská fakulta UK v Praze

kriminalisticky_ustav 1_A-ROYAL_service.jpg

1_1_LF_UK.jpg

 

 

Vyšší odborná škola publicistiky

Praha

 

 

Přírodovědci.cz

 

 

 

Muzeum Policie ČR

 

VOSP.png

Prirodovedci.jpg

Muzeum_Policie_CR

  

 

Ostravská univerzita

v Ostravě

  

 

Vysoká škola báňská

– Technická univerzita Ostrava

 

 

  FORUM Nová Karolina 

v Ostravě

4_ostravska_univerzita.png

 logo_VSB-TUO.png

  

 

GASK – Galerie
Středočeského kraje

  

 

AFO – Academia film Olomouc

 

 

  

Nakladatelství Academia

 

 

3_AFO.png

Academia

 

 

Národní pedagogické muzeum

a knihovna J. A. Komenského

 

 

 Technické muzeum v Brně

 

 

iQpark Liberec

 

  3_Nar_ped_mmuzeum_JKomenskeho.jpg

 

 

 

3_iqpark.jpg

 

 

   

Městská knihovna v Praze


 

 CESNET


  

Dolní Vítkovice

Svět techniky

CESNET

  

Moravská zemská knihovna
Brno

  

Východočeské muzeum

v Pardubicích

 

  

Sun Marketing

4_MZK-Brno.png

 

 4_Pardubice_Vychodoceske_muzeum_v_Pardubicich.jpg


sun_marketing

 

  

 

Filozofická fakulta

Univerzity Karlovy v Praze

  

 

 

Krajská knihovna Karlovy Vary

 

  


Hvězdárna a planetárium Brno

4_FF_UK.jpg

 5_Karlovy_Vary_Krajska_knihovna_Karlovy_Vary.jpg

 

 

 

 

 Krajská vědecká knihovna
v Liberci

 

 

Policie ČR

 

 

 

Národní technická knihovna

Praha

 5_Krajska_vedecka_knihovna_v_Liberci.jpg

4_Ceska_geolog_spol.jpg

 

CESNET

 

 


Gymnázium Řečkovice

Brno

 

 

 

Studijní a vědecká knihovna

v Hradci Králové

 

 

 

Studijní a vědecká knihovna

Plzeňského kraje

 

4_gymnazium-reckovice.png

 

 5_HK_knihovna.jpg 5_SVK_PK.jpg

 

 

Nadace Tomáše Bati

Zlín

 

 

Univerzita Tomáše Bati

ve Zlíně

 

 

Severočeská vědecká knihovna

v Ústí nad Labem

 5_nadace_Tomase_Bati.png

 5_Univerzita_Tomase_Bati_ve_Zline.jpg

4_Usti_nad_Labem__Severoceska_vedecka_knihovna.jpg

 

 

Oblastní Galerie Vysočiny

v Jihlavě

 

 

  

Vědecká knihovna

v Olomouci

 

 


Národní divadlo

Moravskoslezské

 

  4_Olomouc_Vedecka_knihovna_v_Olomouci.jpg 5_NDMoravskoslezske.jpg

 

 

 

Západočeská univerzita
v Plzni

 

 

 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 
Praha

 

 


Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze

 5_ZCU_v_Plzni.jpg 5_web_Ustav_mezinarodnich_vztahu.jpg 3_Nemec_velvyslanectvi.jpg

 

 

 

Gymnázium Plzeň

 

 

 

Dům kultury Metropol
České Budějovice

 

 

 

  Střední odborné učiliště
elektrotechnické Plzeň

 

 5_Gymnazium_Plzen.jpg

 5_Gymnazium_Plzen.jpg

5_soue_plzen.jpg


Elektrotechnický zkušební ústav

 

 

Divadlo a klub D29
Pardubice

 

 

Česká geologická služba 

RVS  


RVS

 

 

 

4_Ceska_geolog_spol.jpg 

 

Týždeň vedy a techniky

na Slovensku

 

 

 Centrum vedecko-technických
informácií SR

 

 

Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti SR
 

 2_SK_TVT.jpg

 

2_SK_NCPVaT.jpg

2_SK_CVTISR.jpg

 

 

Projekt HiLase

 

 

Projekt BIOCEV

 

 

 

Projekt Eli Beamlines

 

3-BIOCEV.jpg

5_Eli_beamlines.png

 

Rada vědeckých společností ČR 

 

 

Centrum pro teoretická studia

UK v Praze a AV ČR

 


Centrum globálních studií
UK v Praze a AV ČR

 RVS